Pravica do pitne vode zapisana v Ustavo!

Na predlog Zavezništva, s prvo podpisano mag. Alenko Bratušek, je Državni zbor na svoji 24. redni seji, s 64 glasovi za in nobenim proti, potrdil vpis pravice do pitne vode v Ustavo.

fullsizerender-300x127

Brez vode ni življenja in Slovenija je med državami, ki se lahko pohvali z najboljšo vodo. Zato smo v Zavezništvu že pred dvema letoma pričeli z aktivnostmi za ustavno spremembo tako pomembne dobrine kot je voda. Z vpisom vode v Ustavo, kot univerzalne in temeljne pravice, pravočasno razmišljamo o izzivih za prihodnost, s katerimi se bodo srečevali naši zanamci. Vsem poslankam in poslancem se za dosežen uspeh in podporo iskreno zahvaljujemo.

 

Predlog Zavezništva za spremenjeno besedila člena ustave RS

 

V Ustavi Republike Slovenije V Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 47/13) se 70. člen dopolni tako, da se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, se izkoriščajo v obliki neprofitne javne službe.«

Zakaj je potrebno pravico do pitne vode zapisati v ustavo?

Prepričani smo, da je pravico do pitne vode nujno zapisati ustavo in hkrati zagotoviti, da bo pitna voda pod enakimi pogoji dostopna vsakomur, kot je to predvideno tudi v predlogu ustavne spremembe. Voda je vir življenja in z vpisom pravice v ustavo skrbimo predvsem za prihodnje generacije.

Sodelovanje

Za spremembo ustave je potrebno soglasje 2/3 poslancev, zato smo predlog s prvopodpisano mag. Alenko Bratušek vložili skupaj s poslanci SD-ja, DeSUS-a in Združene levice.

Strokovna komisija

 Za člane strokovne skupine pravnih strokovnjakov so bili predlagani in imenovani: dr. Franci Grad, dr. Rajko Knez, dr. Marko Kambič, dr. Janez Pogorelec, Martin Ivan Rahten, Maja Štefančič in dr. Lojze Ude.

Njihov predlog besedila za spremembo ustave se glasi:

70.a člen

(pravica do pitne vode)

»Vsakdo ima pravico do pitne vode.

Vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev. Vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev,  niso tržno blago.

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko neprofitne javne službe, tako da vodne vire za ta namen izkorišča sama neposredno ali izkoriščanje prenese v neposredno opravljanje samoupravnim lokalnim skupnostim.«.