Programska izhodišča za volilni program Stranke Alenke Bratušek

“Naredimo, kar je treba!”

Programska izhodišča, sprejeta na 3. kongresu

Stranka Zavezništvo se je na svojem 3. kongresu, ki je potekal 7. oktobra 2017 v Ljubljani, preimenovala v Stranko Alenke Bratušek.

Na kongresu smo sprejeli tudi programska izhodišča, ki predstavljajo temelj za pripravo volilnega programa stranke za državnozborske volitve, ki bodo predvidoma junija 2018.

Poleg ureditev razmer v zdravstvu Stranka Alenke Bratušek za prihajajoče državnozborske volitve kot prioritetna izpostavlja naslednja področja:

Gospodarstvo – podjetništvo kot gonilna sila razvoja

“Slovenija potrebuje stabilno, inovativno in
trajnostno naravnano gospodarstvo”

 • Podpirali bomo obrtništvo in podjetništvo oz. mala podjetja, ki neposredno in v največji meri ustvarjajo nova delovna mesta;
 • finančno bomo spodbujali inovacije in »start-up« podjetja (t. i. pametna gospodarska rast), saj inovacije pomenijo razvoj in investicije;
 • podpirali bomo internacionalizacijo, saj je treba spodbuditi tuje investicije in podjetja prilagoditi zahtevam in potrebam mednarodnih trgov;
 • spodbujali bomo ustvarjanje novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, saj imamo usposobljeno delovno silo, ki si zasluži primerno plačilo;
 • odpravili bomo birokratske ovire;
 • postopno bomo uvajali model krožnega gospodarstva in bolje skrbeli za okolje, nadaljevali energetsko sanacijo stavb v javnem in zasebnem sektorju.  

 

Prihodnost za mlade

“Mladim bomo vrnili prihodnost,
o kateri bodo odločali sami.

 • Zagotovili bomo neprofitna stanovanja in poroštveno shemo države za nakup prvega stanovanja mladih, saj bi jim to omogočilo hitrejše samostojno življenje;
 • uvedli bomo univerzalni temeljni dohodek za mlade od 18 do 25 let, kot poskusno uvedbo UTD-ja v Sloveniji;
 • zagotovili bomo spodbude za zaposlovanje mladih brez prekarnega dela;
 • mladim bomo s 16. letom dali volilno pravico, saj jim tako damo možnost odločanja o prihodnosti;
 • zagotovili bomo štipendije mladim, ki se bodo odločili za deficitarne poklice.

Dostojna starost

“Upokojenci so za nas že naredili vse,
zdaj moramo mi poskrbeti zanje.

 • Ukinili bomo vse varčevalne ukrepe, ki bremenijo upokojence;
 • omogočili bomo delo upokojencem, ki si tega želijo in imajo še veliko energije in elana;
 • postopno bomo povečali pokojnine na dostojno raven s posebno pozornostjo do vdovskih in invalidskih pokojnin;
 • zagotovili bomo dolgotrajno oskrbo starejših;
 • ustanovili bomo demografski sklad s stabilnim in dolgoročnim virom financiranja.
Ohranitev socialne države in vsaj obstoječega nivoja človekovih pravic

“Smo ZA javno šolstvo, Za učinkovito javno zdravstvo in
ZA dosledno spoštovanje človekovih pravic.

 • Zahtevali bomo javno šolstvo, ker je samo to jamstvo za dostopno in kvalitetno znanje za vse;
 • zagotovili bomo učinkovito javno zdravstvo, dostopno vsem pod enakimi pogoji brez dolgih čakalnih dob in vrst;
 • zagotovili bomo dosledno spoštovanje človekovih pravic in pravne države,
 • pravico do splava, enakost pred zakonom, varstvo človekove osebnosti in dostojanstva, domnevo nedolžnosti, svobodo gibanja. 
Neposreden vpliv volivcev na izbiro politikov/poslancev

“Več vpliva volivcev za več demokracije.

 • Predlagali bomo obvezni preferenčni glas na volitvah, to je izbira poslanca po imenu, saj tako zagotovimo večji vpliv ljudi na izbiro poslancev;
 • zagotovili bomo enakopravnost žensk v gospodarskem življenju, ker je treba na vodilnih mestih v gospodarstvu zagotoviti enakopravno zastopanost obeh spolov;
 • zahtevali bomo uvedbo participatornega proračun v vsaki občini, saj morajo občanke in občani soodločati o investicijah in porabi občinskega denarja;
 • predlagali bomo vzpostavitev e-volitev, ker bi volitve tako približali mladim;
 • predlagali bomo, naj bodfo volitve na delovni dan, da bi tako zagotovili večjo udeležbo na volitvah, s tem pa bolj legitimen rezultat volitev.
 •  

Naroči se na e-novice.

Prosimo, vpišite vaš elektronski naslov in kliknite "Naroči"

Uspešno ste se prijavili. Hvala